Skip to content

Archive for

Sr. Anne-Lise i samtale om skriftemålet

Les på katolsk.no: «Se ikke på våre synder»

Dominikansk bønn for fred på Lunden

Dominikanske bønner for fred

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

“‘How can we reawaken the greatness and the courage of comprehensive choices, of the impulses of the heart in order to face academic and emotional challenges?’. The phrase I use very often is: take a risk! Take a risk. Whoever does not risk does not walk. ‘But what if I make a mistake?’. Blessed be the Lord! You will make more mistakes if you remain still” (Pope Francis: Discourse at Villa Nazareth, 18 June 2016).

(Fra forberedelsesdokumentet til bispesynoden 2018:
«Young People, the Faith and Vocational Discernment»
)

Les pave Frans budskap til Verdensbønnedagen for kall 2018 her: Message (vatican.va)

Dacia-råd på Lunden

Helgen 1.-3. desember holdt legdominikanernes Dacia-råd sitt møte på Lunden. Det var en stor glede for oss å kunne ta imot våre brødre og søstre som er ansvarlige for leg-fraternitetene i de nordiske land, og spesielt hyggelig å gå inn i advent forenet i bønn og en broderlig/søsterlig ånd.

Messetider for julen

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: