Skip to content

Season of Creation

Mellom 1. september, begynnelsen av det ortodokse kirkeåret, og 4. oktober, festen for den hellige Frans av Assisi, oppfordres alle kristne til å be spesielt for skaperverket og om vern om  «vårt felles hjem.»

Initiativet er økumenisk og internasjonalt.

Den ortodokse kirke har markert 1. september som bønnedag for skaperverket siden 1989. I 2015 erklærte pave Frans dagen som bønnedag for skaperverket også i Den katolske kirke. Flere andre kirkesamfunn har også sluttet seg til, og kristne over hele verden ber således i fellesskap for denne saken på samme tid.

Nå i 2017 utgir dessuten pave Frans og patriark Bartolomeus en felles erklæring, som kan leses her: Joint message (news.va)

Les mer om bønn og engasjement for skaperverket:

http://www.katolsk.no/nyheter/2017/08/verdensbonnedagen-for-skaperverket

seasonofcreation.org

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: