Skip to content

Sr. Anne-Lise på økumenisk seminar

Mandag 13. mars deltok sr. Anne-Lise i et seminar om «nådens gode gjerninger», en del av seminarrekken «Luthers teser i vår tid?», arrangert av Oslo bispedømme i Den norske kirke og Oslo Katolske Bispedømme. Seminaret var meget godt besøkt.
Les mer på: http://www.katolsk.no/nyheter/2017/03/for-fulle-hus

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: